Kontrola jakości

Firma z powodzeniem przechodzi zarówno audyty wewnętrzne jak i bardzo wymagające audyty przeprowadzane przez naszych klientów.

W firmie działa Dział Kontroli Jakości gwarantujący wysoką jakość wykonywanych czynności na wszystkich etapach technologicznych procesu produkcji etykiet.

Miernikiem skuteczności ww działań jest corocznie spadająca ilość zgłoszeń reklamacyjnych od naszych klientów.