Polityka praw człowieka

Polityka DRUKARNI OPEGIEK Sp. z o.o dotycząca praw człowieka określa zasady działań i zachowań związanych z prawami człowieka. Polityka wraz z odpowiednimi praktykami będzie utrwalać się z biegiem czasu dzięki procedurom operacyjnym obowiązującym w Spółce mającym na celu stworzenie środowiska, w którym prawa człowieka są szanowane.

polityka1
polityka2
polityka3
polityka4